czystagmina.stare-babice.eu
Start Aktualności Kontrole wywozu nieczystości
PDF Drukuj Email
czwartek, 18 lutego 2016 13:15

Wzmożone kontrole wywozu nieczystości

Informujemy, że Straż Gminna Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o.
podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu
nieczystości płynnych na terenie Gminy Stare Babice.

Kontrola ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych,
sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości.

Nielegalne pozbywanie się będzie karane mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.

Efektem takiego działania mam być zmniejszenie ilości takich przypadków.

GMINA, URZĄD, TEREN

WYŁĄCZENIA PRĄDU! 25.02.2016 w godz. 8.00 - 15.00 Koczargi Stare ulice: Dębowa od nr. 1 do 15b i 16, Górki od nr. 48 do 52, Cisowa, Klonowa od
nr. 10 do 34 i od nr. 11 do 39, Lipowa, Brzozowa | 26.02.2016 w godz. 8.00 - 16.00 Babice Nowe ulice: ul. Warszawska od Kutrzeby do Piłsudskiego,
ul. Piłsudskiego nr. 34 i 36.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA SKRZYNKI OŚWIETLENIOWE Prosimy mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na skrzynki oświetleniowe. W kilku z nich, m.in. na rogu ul. Warszawskiej i Królowej Marysieńki w Wierzbinie, w ostatnich dniach zdemontowano zabezpieczenie, na skutek czego zabrakło oświetlenia w całym ciągu ulic. Zwracajmy uwagę na podejrzanie wyglądające osoby przebywające w pobliżu skrzynek oświetleniowych, może to świadczyć o próbie dokonania podobnej kradzieży w budynkach mieszkalnych. W takim przypadku prosimy o telefon: 22 752 80 0022 752 80 00 (KPP w Starych Babicach) lub 22 721 02 1122 721 02 11 (Straż Gminna w Starych Babicach).

CZY ZAKTUALIZOWAŁEŚ SWOJĄ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ? Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że największe nieprawidłowości
w naszej gminie występują w przypadku braku korekty deklaracji związanej z pojawieniem się nowego mieszkańca, w szczególności noworodków. Dane otrzymywane z ewidencji ludności nie pokrywają się ze zmianami w składanych przez mieszkańców deklaracjach dotyczących płatności za gospodarowanie odpadami. W związku z powyższym w najbliższych miesiącach Straż Gminna Gminy Stare Babice będzie przeprowadzać kontrolę pod kątem prawidłowości złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WZMOŻONE KONTROLE WYWOZU NIECZYSTOŚCI Informujemy, że Straż Gminna Gminy Stare Babice wraz z GPK Eko-Babice Sp. z o. o. podjęły działania zmierzające do podniesienia skuteczności kontroli wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Stare Babice. Kontrola ma polegać m.in. na weryfikacji rachunków za wywóz nieczystości płynnych, sprawdzania terminowości zamawiania odbioru oraz przyjmowania zgłoszeń o nielegalnym pozbywaniu się takich nieczystości. Nielegalne pozbywanie się nieczystości płynnych będzie karane mandatem, będą także przeprowadzane rekontrole osób ukaranych.

USTNY PRZETARG SAMOCHODU TOYOTA COROLLA Wójt Gminy Stare Babice ogłasza ustny przetarg (licytację) na sprzedaż samochodu osobowego marki: Toyota model: Corolla 1,6 MR`07, wersja Prestige, rok produkcji: 2007, przebieg: 106 366 km, kolor: szary metaliczny, pojemność silnika: 1598 cm3, którego Gmina Stare Babice jest pierwszym właścicielem. Data pierwszej rejestracji: 6.09.2007 r. Cena wywoławcza samochodu wynosi 22.000 zł brutto, w tym VAT (23 %). Postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, w sali im. Stanisława Zająca I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej = 1100 zł, na rachunek bankowy Gminy Stare Babice konto: WBS Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 z dopiskiem „Wadium na zakup samochodu osobowego Toyota Corolla” w terminie do dnia 9.03.2016r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Stare Babice. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku wadium wpłacone przez Uczestników podlega niezwłocznemu zwrotowi. Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.bip.stare-babice.waw.pl, www.stare-babice.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32, tel. 22 730-80-0122 730-80-01. Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Klimek – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (pok. nr 1).

KWALIFIKACJA WOJSKOWA Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1585), ustalono czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r. W Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 23 lutego 2016 r. i potrwa do 24 marca 2016 r. Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej w dniach 24 – 26.02.2016 r. Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127. Kontakt do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej: tel. (22) 733 72 75. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18. rok życia. Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

AKCJA KRWIODAWSTWA Wszystkich tych, którym nieobojętny jest los innych ludzi prosimy o zgłoszenie się na najbliższą Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się 21 lutego 2016 roku (niedziela) w Laskach (gm. Izabelin) na parkingu przy OSP, ul. Partyzantów 30 w godz. 9.00 - 12.30. Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania, przypominamy o spożyciu lekkostrawnego posiłku. Akcję organizuje Międzygminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „FLORIAN”.

STYPENDIA SPORTOWE NA ROK 2016 PRZYZNANE Wójt Gminy Stare Babice przyznał stypendia sportowe na rok 2016. GOSiR zaprasza stypendystów w dniach 22-29 lutego 2016 r. do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach Parcele przy ul. Zachodniej 2, codziennie w godzinach 8:00 – 16:00, w celu zawarcia umowy stypendialnej. Umowę podpisuje pełnoletni stypendysta lub rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej. Do umowy należy złożyć PIT 2A oraz posiadać aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni. Lista stypendystów dostępna jest w siedzibie GOSiR w Zielonkach Parcele oraz na stronie www.stare-babice.waw.pl w zakładce „Sport”.

NABÓR DO GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Zapisy dzieci do przedszkoli w Gminie Stare Babice na rok szkolny 2016/2017 odbędą się w marcu. Wnioski zgłoszeń dla  nowych dzieci będą wydawane od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w sekretariatach przedszkoli. Wypełnione wnioski należy złożyć do 31marca 2016 r. Deklaracje kontynuowania pobytu dzieci już uczęszczających  należy składać  w sekretariatach przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata". Nabór dzieci do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, ul. Polna 40 oraz Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697 rozpocznie się 1 marca 2016. Karty zgłoszeniowe  będą wydawane w szkołach
w dniach od 1 do 31 marca 2016. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do szkół do dnia 31 marca 2016. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12 będzie trwał od marca do 20 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na stronie urzędu gminy www.stare-babice.waw.pl w zakładce "oświata".

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców. 24 lutego, w godz.10.00-12.00 Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 lutego w godz. 12.00-15.00 Zasady rozliczania składek należnych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych formy pomocy udzielanej przez ZUS w przypadku trudności w opłacaniu składek | 25 lutego w godz. 9.00-13.00 Jak zacząć… środki na własny start | 29 lutego w godz. 17.00-21.00 Umowy gospodarcze zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto, punkt informacji europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na europejskie wykłady otwarte. Więcej informacji na stronie: www.europedirect.um.warszawa.pl. Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy wysyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Centrum Przedsiębiorczości Smolna, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 4/Kruczkowskiego 5, Park Karola Beyera, tel. 22-443 07 5622-443 07 56, www.firma.um.warszawa.pl

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255) darmową pomoc prawną otrzymają: młodzież do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Lokale, w których w naszym powiecie można uzyskać pomoc prawną to: lokal Integracyjnego Centrum Dydaktyczno – Sportowego w Łomiankach ul. Staszica 2 05 – 092 Łomianki | Urząd Gminy
w Lesznie, ul. Wojska Polskiego 21, 05 – 084 Leszno | lokal przy ul. Traugutta 6 wBłoniu | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. więcej informacji na stronie www.pwz.pl.

Poprawiony: środa, 20 grudnia 2017 22:06
  Joomla 1.5 themes free created by Lonex.