czystagmina.stare-babice.eu
Start Nr konta do wpłat
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Malgorzata Pawlikowska   
poniedziałek, 09 lutego 2015 13:22

OPŁATA ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI * -- nr konta

Opłaty za wywóz nieczystości należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych przekazane poszczególnym płatnikom przez Urząd Gminy Stare Babice.

*) STARE KONTO Nr  34 8015 0004 0300 .... .... .... zostało ostatecznie zamknięte z dniem 1.04.2015 r.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwana dalej „opłatą” , wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni wykonywania przez Gminę Stare Babice obowiązków.

2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice lub w kasie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

STAWKI w 2018 roku:

19 zł/osobę za odpady segregowane

29 zł/osobę za niesegregowane

Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2018 10:05
  Joomla 1.5 themes free created by Lonex.