czystagmina.stare-babice.eu
Start Zasady segregacji
Zasady segregacji
Segregacja w Gminie Stare Babice PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2013 10:34

Zasady segregacji odpadów w Gminie Stare Babice

Selektywnej zbiórce podlegają następujące odpady: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady biodegradowalne, zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady pozostałe po wysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.                        

Odpady przeznaczone do dalszego wykorzystania (surowce wtórne) gromadzone będą w trzech workach:

 • Worek  niebieski przeznaczony jest do zbierania: papieru i tektury

 • Worek żółty przeznaczony jest do zbierania: tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych 

 • Worek zielony przeznaczony jest do zbiórki szkła

 • Worek bbrązowy  przeznaczony jest do zbierania odpadów biodegradowalnych zielonych


WOREK NIEBIESKI

W worku przeznaczonym do zbioru papieru i tektury należy gromadzić:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.


W worku przeznaczonym do zbioru papieru i tektury nie można gromadzić:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
 • jednorazowych, ubrań.

WOREK ŻÓŁTY
W worku przeznaczonym do tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych należy gromadzić:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


W worku przeznaczonym do tworzyw sztucznych, drobnego złomu i opakowań wielomateriałowych nie można gromadzić:

 • butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

WOREK ZIELONY
W workach przeznaczonych do zbioru szkła należy gromadzić:

opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp., wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi

W worku przeznaczonym na szkło nie można gromadzić:

szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC

WOREK BRĄZOWY
W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych zielonych należy gromadzić:

liście, skoszoną trawę, chwasty

W worku przeznaczonym do zbioru odpadów biodegradowalnych zielonych nie należy gromadzić:

odpadów biodegradowalnych pochodzenia zwierzęcego.

 


 

Na terenie gminy wyznaczony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego będzie można dostarczyć zużyte opony, akumulatory, odpady budowlane z drobnych remontów, zużyte chemikalia, posegregowane surowce wtórne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady biodegradowalne.

Ponadto wyznaczone zostaną Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych LekówPunkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Baterii.

Poprawiony: środa, 20 grudnia 2017 21:59
  Joomla 1.5 themes free created by Lonex.